• Thiết kế quy hoạch

  • Thiết kế công trình trụ sở làm việc

  • Thiết kế ct văn hóa - trường học

  • Thiết kế trung tâm TM - văn phòng

  • Thiết kế khách sạn

  • Thiết kế nhà ở và nội thất

  • Thiết kế công trình công nghiệp

  • Khảo sát và tư vấn giám sát

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Nam Thành Đô được thành lập từ năm 1999 đến năm 2004 thì chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô, là Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con.

Chi tiết... »

24/7 Hỗ trợ trực tuyến

(84-24) 36.40.80.48

Email: namthanhdojsc@gmail.com